Πρόταση για μείωση της διάρκειας της Στρατιωτικής Θητείας - Ενωμένοι Δημοκράτες
16027
post-template-default,single,single-post,postid-16027,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Πρόταση για μείωση της διάρκειας της Στρατιωτικής Θητείας

Πρόταση για μείωση της διάρκειας της Στρατιωτικής Θητείας

Η Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριακού εργάζεται με συνέπεια για μια Επανενωμένη πατρίδα όπου τα κατοχικά στρατεύματα θα έχουν υποχωρήσει και οι στρατοί δεν θα χρειάζονται και όπου οι πολίτες και οι πολιτικοί θα εργάζονται για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Μέχρι την επίτευξη του ιερού αυτού στόχου υπάρχουν τρόποι να δώσουμε μια ανάσα στους στρατευμένους και τους στρατεύσιμους, χωρίς να επηρεάζουμε το αξιόμαχο της Εθνικής Φρουράς.

Πολλές κυβερνήσεις και πολιτικοί είχαν δώσει υποσχέσεις για μείωση της στρατιωτικής θητείας. Τίποτα όμως δεν εφαρμόστηκε λόγω κυρίως της πολιτικής ατολμίας αλλά και των πρακτικών προβλημάτων που προηγούμενες προτάσεις δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν.

Το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν όλες οι προηγούμενες προτάσεις μείωσης της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας ήταν αυτό της διατήρησης ενός ελάχιστου αριθμού κληρωτών για να μπορεί να παραμένει η Εθνική Φρουρά αξιόμαχη. Πρόβλημα επίσης ήταν και η χρηματοδότηση πρόσληψης εθελοντών. Η πρόταση μας αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα, δίνει διέξοδο στη νεολαία και δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Προτείνουμε όπως η υποχρεωτική διάρκεια της στρατιωτικής θητείας μειωθεί στους 14 μήνες. Από τον δέκατον πέμπτο μήνα και μετά, οι κληρωτοί θα έχουν το δικαίωμα να αποστρατεύονται δεδομένου ότι θα καταβάλλουν το ποσό των €1000 ευρώ για κάθε μήνα από τους υπόλοιπους μήνες που δεν θα υπηρετούν. Όσοι θα επιλέγουν να παραμείνουν και να υπηρετήσουν θα εισπράττουν αντιμισθία ύψους €800 ευρώ για κάθε μήνα που παραμένουν πέραν του δέκατου τέταρτου ( ποσό που αντιστοιχεί περίπου με τον κατώτατο μισθό).

Προς πλήρωση των ‘κενών θέσεων’ που θα δημιουργηθούν με την αποστράτευση πριν το πέρας των 24 μηνών όσων επιλέξουν, η Εθνική Φρουρά θα μπορεί να προσλαμβάνει άνεργους νέους, οι οποίοι θα ήθελαν ουσιαστικά να εργαστούν στην Εθνική Φρουρά. Η αντιμισθία θα ανέρχεται στο ποσό των 800 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρηθούν οι αριθμοί των υπηρετούντων στην Εθνική Φρουρά στο επίπεδο που η Εθνική Φρουρά θεωρεί αναγκαίο, θα μειωθεί η διάρκεια της υποχρεωτικής θητείας στους 14 μήνες και θα προσφερθεί εργασία σε άνεργους νέους και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθεί το δημόσιο ταμείο.

Επαναλαμβάνουμε ότι η μόνιμη αντιμετώπιση του θέματος της στρατιωτικής θητείας εντοπίζεται στη λύση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου, σε μια πατρίδα όπου οι στρατοί θα είναι αχρείαστοι και οι συγκεκριμένες γνώσεις και ειδικότητες που έχουν αποκτηθεί στα πλαίσια της μακρόχρονης παρουσίας της Εθνικής φρουράς θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν στους νέους θεσμούς που έφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση , όπως στις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης, τις υπηρεσίες κατά της λαθρομετανάστευσης (FRONTEX) και σε υπηρεσίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ακόμα και στην αεροπορία και την ναυτιλία.