Άνιση μεταχέιριση απο ΡΙΚ - Ενωμένοι Δημοκράτες
16019
post-template-default,single,single-post,postid-16019,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-18.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

Άνιση μεταχέιριση απο ΡΙΚ

Άνιση μεταχέιριση απο ΡΙΚ

Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει ότι ‘’φαίνεται ότι η αιτήτρια υπέβαλε υποψηφιότητα στις Προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν την 17/2/13. Είναι Πρόεδρος του πολιτικού κόμματος ‘’Ενωμένοι Δημοκράτες’’ το οποίο, με τη σειρά του, από το 1996 είναι πλήρες μέλος του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων Δημοκρατών (ALDE Party). Η αιτήτρια επίσης διετέλεσε Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας και Τουρισμού για περίοδο επτάμισυ μηνών. ‘’

Αναγνωρίζει δηλαδή ο Δικαστής ότι επί της ουσίας η αιτήτρια πληροί τα κριτήρια που προνοεί ο Νόμος του ΡΙΚ για να θεωρείται η αιτήτρια Υποψήφια Πρόεδρος.

Καταλήγει όμως ο Δικαστής ότι επειδή ένα προσωρινό διάταγμα δεν μπορεί να μετατρέψει μια αρνητική πράξη (την άρνηση του ΡΙΚ να τη θεωρήσει Υποψήφια Πρόεδρο) σε θετική, το αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος απορρίπτεται.
Στη βάση των πιο πάνω έχω δώσει οδηγίες στον δικηγόρο μου να προβεί στα εξής 6 βήματα:

1.καταχωρήσει έφεση εναντίον της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου

2.Να καταχωρήσει αίτηση για παραπομπή των ερωτημάτων που τίθενται για γνωμάτευση  από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιοσύνης.

3.Σημειώνω ότι έχουμε ήδη υποβάλει παράπονο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.Να επισπεύσει την  εκδίκαση της προσφυγής την οποία επίσης έχω καταχωρήσει κατά του ΡΙΚ, δεδομένης της απόρριψης του αιτήματος για έκδοση προσωρινού διατάγματος.

5.Στη βάση της αναγνώρισης μου από το Δικαστήριο ως Αρχηγού πολιτικού κόμματος και Υποψηφίας Προέδρου, θα αποστείλω αύριο δεύτερη επιστολή στο ΡΙΚ  καλώντας το να μου δώσει κάλυψη στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά του προγράμματα ως αρμόζει σε μια Υποψήφια Πρόεδρο, εν τη εννοία του Νόμου του ΡΙΚ.

6.Έχω επίσης δώσει οδηγίες στον δικηγόρο μου, να καταχωρήσει αίτημα για έκδοση προσωρινού διατάγματος κατά του ΡΙΚ για να σταματήσει να καλύπτει τους κυρίους Μαλά και Λιλλήκα ως υποψηφίους Προέδρους εν τη εννοία του Νόμου του ΡΙΚ.